Skip to content

Location

Wasabi Hinkaku (Downtown) - Wichita

912 E Douglas Ave
Wichita, KS 67202
(316) 927-3524